Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
5 star nails spa
1550 fall driver #150 loveland co LOVELAND, CO 80538
Cần Nhiều Thợ Nail Nam Nữ!!!
Tiệm khu vực Loveland cách Denver 1 tiếng lái xe. 
Cần nhiều thợ nail nam nữ.Tiệm hoạt động trên 10 năm,
nằm trong khu shopping lớn. Khách Mỹ Trắng 100%
Tiệm bảo đảm income cao cho cả mùa đông lẫn mùa hè.
Bao lương nếu cần, mùa hè khách super busy.
Tiệm giá nail cao. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng, như gia đình.
Anh chị nào thật lòng muốn làm xin gọi 303-881-4025 gặp Thanh
or 720-416-2752 gặp Trang
Thank you
Additional Info
Average Salary ($/Week): $900 - $1,400
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Facebook: N/A
Yelp: N/A
5 star nails spa5 star nails spa
5 star nails spa5 star nails spa
5 star nails spa5 star nails spa
5 star nails spa5 star nails spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close