Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Professional Nails Salon
2588 EL CAMINO REAL suite Q CARLSBAD, CA 92008
CẦN THỢ NAIL
CẦN GẤP...GẤP THỢ NAILS. Tiệm ở khu vực Carlsbad, Oceanside, Vista trong Super Market ,Shopping Center & Khu du lịch.Tiệm nhiều khách Walk-in & khách hẹn, tiền Tip cao. Cần thợ Bột có kinh nghiệm & Thợ Gel, CTN Thợ mới ra trường OK(sẽ training)Bao lương $100-$150/ngày,làm hơn mức lương ăn chia.Trả lương W2 Xin L/L: Tammy 619-651-6767 (Nếu gọi không được xin để lại lời nhắn sẽ gọi lại sau Thanks)
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Professional Nails SalonProfessional Nails Salon
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close