Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Stella Nails
1179 Eagle Dr. LOVELAND, CO 80537
Cần Nhiều Thợ Nail Nam Nữ Gấp
Tiệm nail vùng Loveland cần nhiều thợ nail gấp.  Tiệm cách Denver 1 tiếng lái xe.
Tiệm rất đông khách, hoạt động trên 20 năm, giá cao, 99% khách da trắng & tip cao.

~***Thợ chân tay nước làm từ:  $900-$1200/tuần~***

~***Thợ bột từ: $1200-$1500/tuần~***

Không khí làm việc rất gia đình và thoải mái.

Xin liên lạc Thanh:
970-342-9900 (cell)
970-669-4333 (tiệm)


Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,200 - $1,500
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Stella NailsStella Nails
Stella NailsStella Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close