Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
California Nails & spa
2421 Cranberry highway WAREHAM, MA 02571
Cần gấp nhiều thợ Nails, skin cares va eye lashes extensions
Wareham và Medway
Cần gấp nhiều thợ Nails, skin cares, và eye lashes extensions
Tiệm nằm ở khu Wareham và Medway, rất đông khách.
Cần thợ Nail biết làm liquid gel càng tốt nếu không chủ sẽ train. 
Bao lương và ăn chia đều được 
Tiệm sạch sẽ, không khí làm việc dễ chịu, không tranh dành. 

Xin vui lòng liên lạc: 508-369-5645 
Cảm ơn.
Additional Info
Average Salary ($/Week): $700 - $1,000
Experience Required (Year): None
Share this ad:
California Nails & spaCalifornia Nails & spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close