Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Ultra Nail Boutique Midtown
601 S Kings Dr CHARLOTTE, NC 28204
Cần Thợ Nail Gắp!!!
Tiệm ở vùng Midtown Charlotte đang cần thợ làm gel, SNS và tất cả. Tiệm sẽ tạo điều kiện cho bạn học thêm SNS để nâng cao tay nghề. Tiệm bao lương hoặc ăn chia. Tiệm bảo đảm có income cao và nhiều tips, $850-$1200/tuần + tips. Môi trường làm việc vui vẻ và hoà đồng.

Ai cần việc làm xin liên hệ 704-557-6124 Gọi hoặc Text. 
Additional Info
Average Salary ($/Week): $800 - $1,100
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Ultra Nail Boutique MidtownUltra Nail Boutique Midtown
Ultra Nail Boutique MidtownUltra Nail Boutique Midtown
Ultra Nail Boutique MidtownUltra Nail Boutique Midtown
Ultra Nail Boutique MidtownUltra Nail Boutique Midtown
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close