Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Vida Nails & Spa
185 NW John Jones Dr. BURLESON, TX 76028
CẦN THỢ GẤP!!!

Cần gấp thợ nails (tuổi nào cũng được), làm bột, dip, và tay chân nước. Khu Mỹ trắng, tip cao. Bao lương cao tuỳ khả năng.

Cần nguoi dọn dẹp tiệm.

Vui lòng xin gọi / text số phone 682-558-0715 để biết thêm.

Cảm ơn!
Vida Nails Burleson, TX

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): 1 - 2
Share this ad:
Vida Nails & SpaVida Nails & Spa
Vida Nails & SpaVida Nails & Spa
Vida Nails & SpaVida Nails & Spa
Vida Nails & SpaVida Nails & Spa
Vida Nails & SpaVida Nails & Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close