Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
LEE NAILS SPA AT CHAMPIONS GATE
8290 champions gate blvd ORLANDO, FL 32839
CẦN THỢ NAILS! $1800-$3300/ 2TUẦN

NEW! CẦN THỢ! $1800-$3300/ 2TUẦN

LEE NAILS CHAMPIONS GATE.

Tiệm ở trung tâm Orlando, Florida.

Chung tôi cần tuyển nhiều thợ nails có kinh nghiệm biết làm đủ thứ hoặc chân tay nước. Khách địa phương sang,khách du lịch cao cấp, giá cao, tip nhiều.

Chỗ làm vui vẻ, thoải mái, khách hàng đông đúc, phân chia turn công bằng sử dụng máy tính, thu nhập ổn định.

L/L:‪321-430-3888

8290 Champions Gate Blvd.

Champions Gate, FL. 33896

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
LEE NAILS SPA AT CHAMPIONS GATELEE NAILS SPA AT CHAMPIONS GATE
LEE NAILS SPA AT CHAMPIONS GATELEE NAILS SPA AT CHAMPIONS GATE
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close