Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Bliss Nail Spa and Lounge
7130 Big Bend Rd Riverview, FL GIBSONTON, FL 33534
cần tuyển nhiều thợ nails
NEW! CẦN THỢ! $1000-1300/TUẦN. Tiệm ở Gibsonton  Florida. Chung tôi cần tuyển nhiều thợ nails có kinh nghiệm biết làm đủ thứ hoặc chân tay nước. Khách địa phương sang, khách du lịch cao cấp, giá cao, tip nhiều. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái, khách hàng đông đúc, phân chia turn công bằng sử dụng máy tính, thu nhập ổn định. L/L: ‪813-666-7909
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Bliss Nail Spa and LoungeBliss Nail Spa and Lounge
Bliss Nail Spa and LoungeBliss Nail Spa and Lounge
Bliss Nail Spa and LoungeBliss Nail Spa and Lounge
Bliss Nail Spa and LoungeBliss Nail Spa and Lounge
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close