Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Flourish Nails & Spa
8911 Conroy Windermere Rd, ORLANDO, FL 32835
Trinh at Flourish Nails - Cần thợ khu vuc Orlando/Windermere ASAP
Tiệm đang cần thợ full service/mani and pedi fulltime và receptionist (ưu tiên người từng làm với nail salon). Tiệm gần Olympia High School - Orlando, Publix, Walmart Neighborhood and Truist bank ở Orlando-Windermere. Khách dễ chịu và tiền boa cao. 
Bao lương $140/ngay nếu làm 6 hoặc 7 ngày 1 tuần. Làm hơn sẽ ăn chia. Lương của tiếp tân sẽ được thương lượng trực tiếp.
Tiệm có thợ giỏi, trẻ, vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ để cùng trở nên giỏi hơn. 
Search Google về tiệm để biết tiệm có nhưng phan hoi tốt. Xin nhắn tin hoặc gọi số này để liên hệ. 4074541028, gặp Trình. Cảm ơn rất nhiều.

Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,200 - $1,500
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Flourish Nails & SpaFlourish Nails & Spa
Flourish Nails & SpaFlourish Nails & Spa
Flourish Nails & SpaFlourish Nails & Spa
Flourish Nails & SpaFlourish Nails & Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close