Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Nails First
2008 E Irvington Rd TUCSON, AZ 85714
Can tho nail gap
Cần thợ bột và chân tay nước bao lương hay ăn chia tuỳ theo khả năng, môi trường làm việc hoà đồng, vui vẻ. Giá Nails cao , tip hậu ( thợ bột lương trung bình từ 900 đến 1200 ). Cần thợ làm việc lâu dài. Anh chị nào có nhả ý xin liên lạc: 520 806 1195 or text: 469 338 1118
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): 5+
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Nails FirstNails First
Nails FirstNails First
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close