Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Lafemme Nails
2144 Route 130 North BORDENTOWN, NJ 08505
Can Thợ Nail Gap

Cần nhiều thợ nail nữ, có trách nhiệm và làm lâu dài. Có kinh nghiệm UV gel, bột, dip, chân tay nước. Nếu có thể công việc sẽ bắt đầu từ ngày 6/22/2020. Bao lương hay ăn chia tuỳ theo khả năng của người xin việc. 

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Lafemme NailsLafemme Nails
Lafemme NailsLafemme Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
HADDON HEIGHTS, NJ
$900 - $1,200
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close