Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
CHARMING LOUNGE NAIL SPA
9972 York rd COCKEYSVILLE, MD 21030
Cần thợ Nails
Cần nhiều thợ nail!!
Tiệm rộng đẹp, Khu Mỹ trắng, Giá cao, khách sang, dể chịu, tiền tip good
Cần thợ kinh nghiệm biết làm đủ thứ. Bột, Gel, Dipping powder, Chân tay nước, Wax, Lash
Lương Cao 1.200 -1.800/tuần chưa tính tip.
Bao lương nếu cần tuỳ theo tay nghề.
Có chỗ ở cho thợ xuyên bang
Mọi chi tiết xin liên lạc : Steven, Tyler
work:443-589-8999
Cell :301-256-7568
Thank you!

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
CHARMING LOUNGE NAIL SPACHARMING LOUNGE NAIL SPA
CHARMING LOUNGE NAIL SPACHARMING LOUNGE NAIL SPA
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close