Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
LONG NAILS
10709 COURTHOUSE RD FREDERICKSBURG, VA 22407
Cần thợ nail gấp
Cần thợ kinh nghiệm bột và chân tay nước cho tiệm vùng Fredericksburg Virginia exit 126.Tiệm rất đông khách bao lương từ 1000/6 ngày.Giá chân thường 35 gel thường 45,bột acrylic 35.Hiện tại thợ giỏi lương giao động từ 1400-1800.Xin liên lạc 5408344001
                                                Cell 5408482390
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
LONG NAILSLONG NAILS
LONG NAILSLONG NAILS
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close