Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Hollywood Nails and spa
4957 swamp road FOUNTAINVILLE, PA 18923
Cần Thợ Nail

Tiệm Hollywood Nails ở Doylestown, PA cần thợ nail full time hay part time

Thợ chánh biết làm đủ thứ, thợ tay chân nước nếu tay nghề yếu chủ sẽ training thêm

Bao lương thợ chánh $150/ngày; thợ tay chân nước $110/ngày hoặc ăn chia tùy theo khả năng

Chào đón thợ ở mọi lứa tuổi

Chủ vui vẻ, chỗ làm việc thoải mái

Vui lòng liên lạc: 267-356-1063 or 267-880-2420 (Business)

                             215-869-6977 (cellphone)

Xin cảm ơn!

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): 3 - 4
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Hollywood Nails and spaHollywood Nails and spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
HADDON HEIGHTS, NJ
$900 - $1,200
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close