Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
NuTrends Nails
4427 S Rural Road Suite 1, Tempe AZ TEMPE, AZ 85282
CẦN THƠ NAIL GẤP TIN NEW 2021 !!!

CẦN THỢ GẤP...TCN/GEL/DIP/WAX/ EVERYTHING CÀNG TÔT.

GỌI ĐI LÀM LIỀN VÌ ĐANG RẤT CẦN THỢ

GIÁ CAO VÀ LÀM LÊN TIỀN RẤT NHANH,

KHÁCH NICE VÀ CHỤI CHO TIP $10 TRỞ LÊN LÀ BÌNH THƯỜNG.

TIỆM ÍT THỢ, TURN CÔNG BẰNG, KHÔNG XÔ BỒ.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VUI VẺ, HÒA ĐỒNG.

INCOME RẤT ỔN ĐỊNH. BAO LƯƠNG $800-$1000 (quanh năm)

KHÔNG TRỪ SUPPLY, SERVICE HAY CLEANING.

L/L: 714-422-9559. hoặc 

714-548-7546. 480-588-5000

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
NuTrends NailsNuTrends Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close