Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
HERBAL NAILS & SPA
16463 Merchants Ln KING GEORGE, VA 22485
CẦN THỢ NAIL GẤP/ BAO LƯƠNG $1000-$1200/TUẦN Có Chỗ Ở Cho Thợ Ở Xa
Cần thợ nail. Có kinh nghiệm làm bột, dip SNS, gel, Tay chân nước and waxing (full time/part time).Ưu tiên nữ. Có chỗ ở cho thợ ở xa. 
TIệm trong khu Mỹ trắng giá cao, tip nhiều tiền mặt. Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ.
Bao lương $1000- $1200/ tuần.
Xin liên lạc: Kent: 240-925-1355

Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,000 - $1,200
Experience Required (Year): None
Share this ad:
HERBAL NAILS & SPAHERBAL NAILS & SPA
HERBAL NAILS & SPAHERBAL NAILS & SPA
HERBAL NAILS & SPAHERBAL NAILS & SPA
HERBAL NAILS & SPAHERBAL NAILS & SPA
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close