Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
touch nail bar
1100 el jobean rd Unit 108 Port Charlotte FLORIDA PORT CHARLOTTE, FL 33948
cần thợ nữ chân tay nước, thợ bột giỏi nam nữ đều được
cần thợ nữ chân tay nước, thợ bột giỏi nam nữ đều được. Thợ bột giỏi bao từ 900-1100 tuỳ tay nghề tuần 6 ngày ưu tiên biết vẽ hoặc giỏi design. Tiệm lớn nhất vùng giá cao nhưng cực kì hoà đồng vui vẻ khu mỹ trắng tip cao khách cực dễ tính! Cần người nhiệt huyết lâu dài! Anh chị em trong tiệm đều rất đoàn kết dễ thương!
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
touch nail bartouch nail bar
touch nail bartouch nail bar
touch nail bartouch nail bar
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close