Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
SONNY'S NAILS
316 RIDGE RD MUNSTER, IN 46321
Tìm thợ nail khu vực Chicago và North West Indiana .
Tìm thợ nail gấp !!!.Bảo đảm làm từ $1000-$1600/tuần trở lên . Tiệm khách tip ngon , từ $200-$500/tuần trở lên . Hoàng toàn không đăng xạo . Tiệm ở Munster ,Indiana ,cách Chicago 40 phút . Gọi hoặc Text 812-204-8773 để đến làm ngay . Vui lòng không gọi vào để quảng cáo các dịch vụ này nọ .Cảm ơn
Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,200 - $1,500
Experience Required (Year): 1 - 2
Share this ad:
SONNYSONNY
SONNYSONNY
SONNYSONNY
SONNYSONNY
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close