Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Wheaton Nails & Spa
11160 Veirs Mill Rd Spc #101 SILVER SPRING, MD 20902
CẦN THỢ NAIL GẤP Ở SILVER SPRING, MD TIN NEW 2021!!!

Tiệm Nail vùng trong mall Wheaton Westfield, kế bên DSW. Tiệm đang cần gấp thợ nail. Thợ bột, eyelash thợ làm đủ thứ càng tốt .Nếu cần chủ sẽ bao lương.

 Tiệm hoạt động lâu năm, đông khách, lương cao, tip hậu. Chỗ làm vui vẻ.

Xin liên lạc: 301-728-9253 or 301-942-6789

Thank you.

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Wheaton Nails & SpaWheaton Nails & Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close