Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Aria Nail Bar Scottsdale New
480-579-2573 SCOTTSDALE, AZ 85251
Tiệm New - Cần nhiều thợ nails gấp.
Tiệm mới mở  đang cần nhiều thợ nails làm chân tay nước , gel.... giỏi , bao lương cao cho thợ 
 Bột Giỏi or làm được Everything , bao lương ăn chia tùy theo khả năng 
_ Tiệm mới built đẹp sạch sẽ. 
_ Tiệm nằm trong khu khách sang - Giá rất cao - Tip very Good cho thợ. 
_ Tiệm đảm bảo income ổn định cho thợ . 
_ Chủ rất thoải mái vui vẻ môi trường làm việc tốt , gọi điện thoại sẽ đi làm ngay. 
Liên hệ Ms Ivy 623-806-5313 để biết thêm chi tiết. 
Thanks 
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Aria Nail Bar Scottsdale NewAria Nail Bar Scottsdale New
Aria Nail Bar Scottsdale NewAria Nail Bar Scottsdale New
Aria Nail Bar Scottsdale NewAria Nail Bar Scottsdale New
Aria Nail Bar Scottsdale NewAria Nail Bar Scottsdale New
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close