Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Paul Nail Spa
4907 Allentown Rd ABELL, MD 20746
CẦN NHÌÊU THỢ NAIL GẤP! LƯƠNG TỪ $1300-$1800/TUẦN

Cần thợ Nail. Tiệm SUPER BUSY. Bảo đảm income cao. Thợ nail của tiệm trung bình làm $1300-$1800/tuần.Bao lương nếu cần thiết $1000+/tuần .  Nam Nu deu uu tien ,Khách sang trọng, dễ chịu, típ tốt. Không khí chỗ làm vui vẻ, hòa đồng, thoải mái. Tiệm ở vùng Suitland Exit 9 cua 495. 

Xin vui lòng liên lạc Quynh hoặc Châu 
Cell: 404-452-5197 hoac 301-516-8888

Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,500 +
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Paul Nail SpaPaul Nail Spa
Paul Nail SpaPaul Nail Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close