Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
ARLINGTON SALON
Wisconsin ave WASHINGTON, DC 20007
Tuyển nhiều thợ nữ (4/11/21)

Tiệm sang có nhiều free parking ở Georgetown DC , tuyển thợ nữ biết waxing và biết dipping powder,biết làm đầy đủ càng tốt,chịu làm 5-6 ngày/ tuần.Có Kinh nghiệm trên 2 năm. Tiệm đông khách khu Mỹ trắng giá cao Tip hậu. Nếu thật lòng làm lâu dài xin liên hệ 571-484-1658 ( làm ơn gọi sau 10 giờ sáng hoặc trước 9 giờ tối). Bao lương theo khả năng nếu làm lâu dài. Chủ dễ tính và đồng nghiệp hoà đồng vui vẻ.

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): 1 - 2
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
ARLINGTON SALONARLINGTON SALON
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
PRINCE FREDERICK, MD
$1,200 - $1,500
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close