Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
LEE NAILS SPA AT CHAMPIONS GATE
8290 champions gate blvd KISSIMMEE, FL 34747
CẦN THỢ NAIL - $8000/THÁNG

Tiệm em ở khu vực Orlando Florida, gần Disney world.

Đang cần nhiều thợ bột, dip, hoặc chân tay nước.

Income cao và ổn định.Tiệm chia turn công bằng.

Khách sang,TiềnTip Good,tiệm sạch sẽ, và không khí làm việc thoải mái.

LƯƠNG $8000/ THÁNG.

Anh chị em nào thật lòng xin liên hệ em tại số phone

321-430-3888.

Lee Nails Champions Gate

8290 Champions Gate Blvd.

Davenport, FL. 32836

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
LEE NAILS SPA AT CHAMPIONS GATELEE NAILS SPA AT CHAMPIONS GATE
LEE NAILS SPA AT CHAMPIONS GATELEE NAILS SPA AT CHAMPIONS GATE
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close