Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
LAVENDER NAILS (Dallas)
7927 Forest Lane DALLAS, TX 75230
$3500/tuần Acrylic tech

$400-$700 một ngày!


Gần Garland 12 phút, Gần North Park Mall 5 phút


* Acrylic hay Dipping Powder = $400 to $700 một ngày

* Tay Chân Nước / Gel = $300 to $600 một ngày


Tiệm lớn, đẹp, sạch sẽ.

Khách ba màu. Có nhiều designs, nhiều walk-ins và nhiều appointments.


Lavender Nails (in Dallas), tiệm 5 sao...

* Managers và Thợ hòa đồng, chuyên nghiệp, và lịch sự

* Bạn cần có bằng nails, v.v.

* Bạn sẽ mặc đồng phục: áo đen, quần đen

* Chia turn công bằng nhất. (Bạn có thể tự kiểm tra turn bằng điện thoại mình.)

* Lúc nào cũng làm hơn mức độ lương bao của những tiệm khác

* Mời các bạn đến tiệm thoải mái

* Không sợ không có income


Lavender Nails

7927 Forest Ln, Dallas, TX 75230

(214) 434-1555 tiệm


www.lavendernails.net


Text/Call: 214-463-3915

Salon: 214-434-1555


Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,500 +
Experience Required (Year): 1 - 2
Share this ad:
LAVENDER NAILS (Dallas)LAVENDER NAILS (Dallas)
LAVENDER NAILS (Dallas)LAVENDER NAILS (Dallas)
LAVENDER NAILS (Dallas)LAVENDER NAILS (Dallas)
LAVENDER NAILS (Dallas)LAVENDER NAILS (Dallas)
LAVENDER NAILS (Dallas)LAVENDER NAILS (Dallas)
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close