Boutique Nail Spa
5260 W State Rd 46 SANFORD, FL 32771
MARCH 2023 - Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Nữ.
Boutique nail spa
5260 W State Road 46, Sanford, Fl 32771
407-324-0189
Cần gấp nhiều thợ Nail nữ
Hiện tại tiệm đang cần gấp nhiều thợ Nail biết làm tay chân nước, dip... nếu làm được everything thì càng tốt.
Income ổn định cho thợ hoặc có thể bao lương tuỳ theo khả năng.
Tiệm nằm trong khu chợ Publix, khách sang, tip good. 
Chủ trẻ thoải mái không khí làm việc không tranh giành. 
Anh chi nào thật lòng cần làm lâu dài xin liên lạc: 
407-324-0189 hoặc 407-808-5341 (Tim)
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Boutique Nail SpaBoutique Nail Spa
Boutique Nail SpaBoutique Nail Spa
Boutique Nail SpaBoutique Nail Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close