Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Castle Nail Spa
2251 E Southlake Blvd Ste 120 SOUTHLAKE, TX 76092
Tuyển Thợ Nail/ Receptionist và người clearn up

Tiệm em ở Southlake, Texas, 99% là khách trắng và típ cao. Hiện tại tiệm em rất cần thợ TCN, dip và bột. Tiệm cũng đang cần tìm người clean up và receptionist. Tiệm lâu năm nên đông khách và giá cao. Anh chị em muốn tìm chỗ làm dễ thương, hoà đồng, không tranh giành vui lòng gọi hoặc text Tom 571-594-3324 nếu không bắt máy

Thank you

Additional Info
Average Salary ($/Week): $900 - $1,000
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Castle Nail SpaCastle Nail Spa
Castle Nail SpaCastle Nail Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close