Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
ANGEL NAIL BAR
1836 E BETHANY DR, Ste 100, ALLEN, TX 75002
CẦN NGƯỜI DỌN DẸP VÀ CẦN THỢ NAIL NAM NỮ ( tin new SEP 2021 )
Cần nhiều thợ nam nữ có kinh nghiệm bột , dipping, gel và thợ chân tay nước, eyelash, facial, waxing. 
Tiệm đang đông khách. Income từ $900-$1200. Bao lương nếu cần.
Tiệm mới , rộng rãi , sạch sẽ, và không trừ  supplies. 
Khu Mỹ trắng, khách sang, giáp với Lucas, tiện cho thợ ở Sachse, wylie, Murphy, Garland
Xin liên hệ 
David : 4694229656 (cell)
Or 4698608500 (bus)

Xin cám ơn.
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
ANGEL NAIL BARANGEL NAIL BAR
ANGEL NAIL BARANGEL NAIL BAR
ANGEL NAIL BARANGEL NAIL BAR
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close