Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Venetian Nail Spa
20417 State Road 7 BOCA RATON, FL 33498
CẦN THỢ NAIL. Bảo đảm income cho thợ.

Sau mùa covid bây giờ tiệm đang lên lại, ngày càng đông khách nên cần thêm 1 đến 2 thợ nữa. Biết làm everything hoặc tay chân nước cũng được. Bảo đảm income cho thợ.

Khách Khách sang, giá cao, tip cao. Tiệm rộng rải, môi trường thoải mái.

Xin inbox hoặc gọi để biết thêm chi tiết: (954) 257-6302

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Venetian Nail SpaVenetian Nail Spa
Venetian Nail SpaVenetian Nail Spa
Venetian Nail SpaVenetian Nail Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close