Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Fizz Nail Lounge
4717 Westheimer Rd Houston, TX HOUSTON, TX 77027
CẦN THỢ NAILS GẤP!!! (Bao lương 900-1200 /tuần) free vacation day.

Bao lương 900-1200 /tuần) free vacation day. 

Tiệm em đang cần thợ biết làm bột Acrylic. Thợ biết waxing, pink and white, và ombre càng tốt. phải làm đầu tuần.

Tiệm em có 3 location: Westheimer (gần Galleria Mall), Washington Ave (cách tiệm đầu tiên 10. NShepherd. 

Khu khách sang, khách dễ thương, thân thiện. Khách không có khó chịu hay quịt tiền à nha! 

Thợ và chủ càng cực kì dễ thương. 

Đi làm chỗ em hong có bị áp lực từ chủ hay khách nhoaaa.

Xin liên hệ: 912-344-0981

Xin cám ơn

Additional Info
Average Salary ($/Week): $900 - $1,200
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Fizz Nail LoungeFizz Nail Lounge
Fizz Nail LoungeFizz Nail Lounge
Fizz Nail LoungeFizz Nail Lounge
Fizz Nail LoungeFizz Nail Lounge
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close