Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Arlington Spa
Arlington Blvd ARLINGTON, VA 22201
cần tuyển thêm thợ nữ **NEW**

Tiệm đông khu Mỹ trắng giá cao , Tip hậu.

Cần tuyển thêm thợ fulltime hoặc partime biết waxing, tay chân nước , biết làm dip hoặc bột hoặc đầy đủ càng tốt.

Chỗ làm vui vẻ thoải mái, đồng nghiệp hoà đồng

nếu thật lòng làm lâu dài xin gọi 571-484-1658 ( 9am-9pm)

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): 3 - 4
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Arlington SpaArlington Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close