Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Deluxe Nails & Spa Aliana
10335 W. Grand Parkway S STE120 Richmond, TX 77407
Tiệm mới grand opening 5/28/2021

Khai Trương FRIDAY 5/28/2021

Tiệm rất đông khách.


DELUXE NAILS & SPA RICHMOND - ALIANA 77407 ( trong khu Burlington, Ross, Ulta, Michael’s) 

Đang cần rất nhiều anh chi em lam nail có kinh nghiệm : làm bột Ombrre biết design càng tốt, Chân tay nước, Shellac, dip, và Waxing.

Tiệm khu khách sang, giá cao, TIP nhiều.

Tiệm có bao lương theo tay nghề từ $700-$1300/ 6 ngày.

Anh chị em nào muốn biết thêm chi tiết về việc làm hoặc muốn đổi chỗ làm việc lâu dài xin liên hệ Brandon Vo 719-694-6496 (call or text)


Thank You!Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,000 - $1,500
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Deluxe Nails & Spa AlianaDeluxe Nails & Spa Aliana
Deluxe Nails & Spa AlianaDeluxe Nails & Spa Aliana
Deluxe Nails & Spa AlianaDeluxe Nails & Spa Aliana
Deluxe Nails & Spa AlianaDeluxe Nails & Spa Aliana
Deluxe Nails & Spa AlianaDeluxe Nails & Spa Aliana
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close