Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Z Nails
104 South Forrest LIBERTY, MO 64068
Cần thợ nail
Tiệm mình cần tìm thợ nail chân tay nước, dip, biết làm bột càng tốt.
Tiệm khu mỹ trắng. Tiệm có khách ổn định quang năm. Không biết làm, mình có thể chỉ cho làm. 
Có bao lương 

Có gì liên hệ mình nhé: 
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Z Nails Z Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close