Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Royal Nails
1597 Washington Pike Ste A50 , Bridgeville PA BRIDGEVILLE, PA 15017
Cần nhiều thợ nail gấp. Bao lương $5000-$7000/tháng
Cần nhiều thợ nail biết làm đủ thứ , vợ chồng ok . 
Tiệm giá cao , khách sang tip hậu. 
Bao lương $5000-$7000/tháng tuỳ tay nghề trên ăn chia 6/4 .
Gọi đi làm liền , có chỗ cho thợ ở xa. 
Anh chị nào quan tâm , vui lòng gọi Đức : (267) 481-2939 . 
Nếu không bắt máy kịp xin gửi tin nhắn . 
Cám ơn
Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,200 - $1,500
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Royal NailsRoyal Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close