Nail Stop
2423 Burlington Street, North Kansas City KANSAS CITY, MO 64116
CẦN THỢ (TIN MỚI 09/2023)

Cần thợ Nail full time, có kinh nghiệm làm bột và có bằng Missouri.  Bao lương tùy theo khả năng. 

Cần thợ chân tay nước.

Tiệm nằm trong khu North Kansas City, chỗ làm vui vẽ, thoải mái, tiệm sạch sẽ, giá cao, tip hậu, income ổn định.

Xin liên lạc:

Cell :  816-510-3547 (Anytime)

Tiệm :  816-221-4570 (10:00 - 7:30)

 Xin vui lòng để lại tin nhắn nếu không liên lạc được hoặc text message to cell phone.

2423 Burlington Street
Kansas City, MO 64116
Additional Info
Average Salary ($/Week): Contact Owner for details
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Nail StopNail Stop
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Brandfetch
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close