Nail Stop
2423 Burlington Street, North Kansas City KANSAS CITY, MO 64116
CẦN THỢ (TIN MỚI 04/2024)

Cần thợ Nail full time gấp, có kinh nghiệm làm bột và có bằng Missouri.  Bao lương. 

Cần thợ chân tay nước.

Tiệm nằm trong khu North Kansas City, chỗ làm vui vẽ, thoải mái, tiệm sạch sẽ, giá cao, tip hậu, income ổn định.

Xin liên lạc:

Cell :  816-510-3547 (Anytime)

Tiệm :  816-221-4570 (10:00 - 7:30)

 Xin vui lòng để lại tin nhắn nếu không liên lạc được hoặc text message to cell phone.

2423 Burlington Street
Kansas City, MO 64116
Additional Info
Average Salary ($/Week): Contact Owner for details
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Nail StopNail Stop
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Đăng ký email để cập nhật về thị trường ngành Nail

Call or Text us

1-866-666-5676

*By calling or texting this number , customers agree to receive text messages. If you no longer to receive text messages, you may opt out at any time by replying “STOP” .

available on apple store
available on play store
Follow Us:
Copyright © Salon Connections Group INC. All rights reserved
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close
Please choose:
Post a Job Sell Your Salon