Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
VOGUE NAIL LOUNGE OAKTON
Oakton OAKTON, VA 22124
cần tuyển thêm thợ full time/partime *NEW*

Tiệm sạch đẹp rộng rãi, nắm trong khu Mỹ trắng giá cao Tip hậu. Cách Eden 10 phút trên đường 50. Tiệm có parking rộng rãi cho thợ. Chỗ làm việc vui vẻ hoà đồng. Tiệm có nails-Waxing-lashe extension-facial-Massage nên tăng income nhanh cho thợ biết làm day đủ. Chủ rất biết điều và dễ tính .

Tuyển thêm thợ full time /part time: (cần thợ bột brazilian wax chủ Nhật)

-có kinh nghiệm trên 3 năm

-biết làm gel và waxing, nếu làm đầy đủ càng tốt

-Có trách nhiệm và uy tín với chỗ làm

nếu thất lòng làm lâu dài xin gọi chúng tôi trước 10 giờ tối

Nếu muốn chủ có thể bao lương trong thời gian build khách hẹn

Lorraine 571-484-1658

Tony 571-278-3545

chân thành cám ơn

Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,200 - $1,500
Experience Required (Year): 3 - 4
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
VOGUE NAIL LOUNGE OAKTONVOGUE NAIL LOUNGE OAKTON
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close