Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
OASIS NAIL LOUNGE
16103 W Little York Rd Ste G, HOUSTON, TX 77084
CẦN THỢ NAIL NAM VÀ NỮ GẤP

Tiệm đang cần thợ Full time hoặc Part time
Ca 1: 9am -7pm, Ca 2: 5 or 6 pm - 9:30 pm.
Cần thợ biết làm chân tay nước, bột, ưu tiên biết làm đủ thứ.
Bao lương thợ tay chân nước $700-$1000 trở lên, thợ bột $900 -$1100 tùy theo khả năng. Tiệm đông khách, khách Mix.
Môi trường làm việc, hòa đồng, giúp đỡ nhau trong công việc như gia đình.
Ai muốn tìm chỗ làm gắn kết lâu dài xin gọi (832) 270-9196 (cell) hoặc 281-815-7178 (work)
Vui lòng để lại tin nhắn nếu chưa kip nghe máy
Thank You!

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
OASIS NAIL LOUNGEOASIS NAIL LOUNGE
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close