Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Color Nail Spa
8854 Covenant Ave, PITTSBURGH, PA 15237
CẦN THỢ GẤP. PHẢI CÓ BẰNG PA
Tiệm nào trong khu shopping, khu Mỹ trắng sang trọng.
Tiệm đang rất cần nhiều thợ nail là tay chân nước, bột, everything.
Có kinh nghiệm và bằng PA.
Tiệm rất rất đông khách. ĐẢM BẢO INCOME CAO, TIP HẬU.
Có chỗ ở cho thợ ở xa đến.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 412-613-0744 (cellphone) hoặc 412-364-1133 (Phone tiệm). 
Xin để lại tin nhắn nếu không kịp nghe máy.
Chân thành cám ơn!
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Color Nail SpaColor Nail Spa
Color Nail SpaColor Nail Spa
Color Nail SpaColor Nail Spa
Color Nail SpaColor Nail Spa
Color Nail SpaColor Nail Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close