Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
CLARENDON NAILS
2200 CLARENDON BLVD STE S ARLINGTON, VA 22201
Cần tuyển thêm thợ full time hoac part time *NEW*

Tiệm vùng ARLINGTON , khu Mỹ trắng giá cao , Tip hậu. Tiệm mở đã gần 10 năm nên rất đông khách hẹn và khách walk-in. Có parking garage thuận tiện cho mùa đông tuyết , ngay courthouse Metro tiện cho bạn nào đi metro( tiệm cách Eden chừng 12 phút)

Cần tuyển thêm thợ fulltime hoac part time

yêu cầu:

- có kinh nghiệm trên 2 năm

-biết waxing, tay chân nước , biết làm dip hoặc bột - facials -lashes hoặc đầy đủ càng tốt.

Tiem có nhiều khách làm lashes and Facials nên income cao cho thợ biết làm đầy đủ ($1200-$1500 /tuan)

Chỗ làm vui vẻ thoải mái, đồng nghiệp hoà đồng

nếu thật lòng làm lâu dài xin gọi571-484-1658 ( xin goi sau 10 giờ Sáng)

Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,500 +
Experience Required (Year): 3 - 4
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
CLARENDON NAILSCLARENDON NAILS
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close