Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Lucky dip nails
7620 e mckellip rd SCOTTSDALE, AZ 85257
Naills technican
Rat can Tho Làm chân tay nước , hoac lam bột ,biet duoc tất ca càng tốt . 
Tiem nho thoi ,những khang trang sạch se va ,đồng  khách,  gia cao .. phan lon khách rat de thuong .   
   Ước mong tìm duoc những nguoi tho tốt ,dan hoang,,co tâm ,co trách nhiệm lam việc lau dai  .. tiem nho nen  it người ,cung tránh duoc sự va chạm ôn ào, ganh ghét ,chụp dut, do kỹ …
Mức lương thi thích hợp , thỏa thuận khong  thanh van de 
Gio Mở cửa trễ , (gio giác rat thoải mái , hết khách thi ve sớm , khong phục tap
 Anh chị em nào có nhu cầu thích hợp một không gian như thế này thì welcome !! cùng nhau hợp tác để làm ăn lâu dài 
 Xin thành thật cam ơn ♥️
 

Additional Info
Average Salary ($/Week): $900 - $1,200
Experience Required (Year): 5+
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Lucky dip nailsLucky dip nails
Lucky dip nailsLucky dip nails
Lucky dip nailsLucky dip nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close