Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Grandlux Nail Salon
4701 S Custer Rd Ste 100, MC KINNEY, TX 75070
CẦN THỢ NAIL. BAO LƯƠNG
Cần gấp thợ TCN , Dip, Bột.
Làm part-time hoặc full-time.
Bao lương 900-1200 6ngày/tuần.
Đảm bảo INCOME. 
Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, không trừ tiền supply! 
Chủ không làm khách , tận tình giúp đỡ.
Liên hệ: (806) 341-7692 (cell) hoặc 214-842-4322 (tiệm).
Xin để lại tin nhắn nếu chưa kịp nghe máy.
Thank You!
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Grandlux Nail SalonGrandlux Nail Salon
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close