Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Mimosa Nails
3215 Columbia Pike, ARLINGTON, VA 22204
CẦN THỢ NAIL. ĐẢM BẢO INCOME CAO TIN NEW!!!
Tiệm vùng Arlington, cách Eden 10 phút.
Cần thợ bột hoặc tay chân nước.
Tay nghề yếu chủ sẽ tận tình chỉ dẫn nếu yêu nghề.
ĐẢM BẢO INCOME $1000-$1500
CÓ THỂ BAO LƯƠNG NẾU CẦN.
Chỗ làm thoải mái, không dành dựt turn, chủ hòa đồng và vui vẻ.
Xin liên hệ để biết thêm chị tiết: (703) 789-4995.
Thank You!

Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,000 - $1,500
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Mimosa NailsMimosa Nails
Mimosa NailsMimosa Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close