Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
nail salon
kuykendahl rd SPRING, TX 77379
Cần Tho Nails Gap!!

Tiệm nail vùng Spring kuykendahl RD cần thợ nail nữ làm bột, dip, biết làm everything càng tốt. Tiệm ít thợ nên không tranh giành. Bao lương $900 tuần 6 ngay hơn ăn chia. Tiệm trả lương mỗi tuần. Ai cần tìm chỗ làm việc lâu dài. Xin vui lòng gọi 720-544-1546 hoac 720 257 4545( nếu bận ko bắt phone xin hãy để lại tin nhắn, em sẽ gọi lại sau). Thank you.

Additional Info
Average Salary ($/Week): $700 - $900
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
nail salonnail salon
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close