Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
GLAMOUR NAILS
921A CHESAPEAKE AVE ANNAPOLIS, MD 21403
Cần Thợ Nail khu Downtown Annapolis, MD

Cần thợ nail khu Downtown Annapolis, khu khách sang trọng, tiệm sạch sẽ có uy tín hơn 20 năm. Income đảm bảo từ $900-$1200/ tuần mùa đông, tuần 6 ngày, mùa hè có thể hơn $1200/ tuần. Tiệm giá cao, tiền tip cao. Gel manicure 40$, Classic Pedicure 40$...v...v... Tiệm không khí như gia đình, không giành giật. Thanks quý anh chị thợ nail đã dành thời gian đọc tin! Rất mong được làm việc cùng quý anh chị.

Liên lạc chị Thi cellphone: (443) 221-1282 (call or text nếu không kịp nghe phone)

Glamour Nails

921A Chesapeake Avenue

Annapolis, MD 21403

410-268-3304

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
GLAMOUR NAILSGLAMOUR NAILS
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close