Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Cay Nails
621 S Trooper Road NORRISTOWN, PA 19403
Cần thợ nails biết đủ thứ - bao luong cao hoặc ăn chia

Tiệm đang cần thợ biết làm đủ thứ. Tiệm giá cao, không gian rộng rãi, khách rất dễ chịu và chịu chi, môi trường làm việc thoải mái. Không cạnh tranh, công bằng, chủ luôn nhường turn cho thợ, chỉ hỗ trợ chứ không dành làm. Mọi độ tuổi đều welcome. Có tâm trong công việc và yêu nghề.


Tiệm ở Audubon PA 19403, đối diện Walmart, Home Depot

Xin liên hệ Jade Nguyen ( 267-905-4131)

Text or Call

Tiệm làm ăn chia 6/4 hoặc thương lượng.

Additional Info
Average Salary ($/Week): $900 - $1,200
Experience Required (Year): 1 - 2
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Cay NailsCay Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close