Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Luxury Spa Nails
15420 Emerald way BOWIE, MD 20716
CẦN THỢ NAIL GẤP. BAO LƯƠNG $1200-$1700/ Tuần
Tiệm Nail vùng Bowie, Maryland. 
Đang cần thợ bột ombré design và tay chân nước.
INCOME đảm bảo $1200-$1700/ tuần. 
Tiệm lâu năm, có nhiều khách walk in, vào bắt tay làm liền, chưa tính khách hẹn.
Sẽ bao lương nếu anh chị ngại chuyển qua môi trường mới.
Chủ hiền hòa, dễ thương, hòa đồng và tạo điều kiện thuận lợi cho thợ .
Thật lòng xin liên hệ: 240-381-4306 (call or text).
Thank You!

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Luxury Spa NailsLuxury Spa Nails
Luxury Spa NailsLuxury Spa Nails
Luxury Spa NailsLuxury Spa Nails
Luxury Spa NailsLuxury Spa Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close