Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Signature Nails & Spa
8595 Collier Blvd Ste 108 NAPLES, FL 34114
CẦN THỢ NAIL GẤP GẤP GẤP 06/2022

Tiệm Signature Nails & Spa ở Naples, Florida nằm trong khu Mỹ trắng, típ rất hậu. Chỉ sợ không có sức làm vì khách rất đông.

Tiệm hiện tại thiếu vài người làm TCN nếu biết làm bột thì tốt. Tiệm không trừ supply, chỗ làm thoải mái, sẽ giúp thợ mới build khách.

Tiệm đóng cửa chủ nhật và những ngày lễ. Cần thợ có tâm và trách nhiệm cao. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo thỏa thuận.

Anh chị em nào quan tâm xin liên lạc Alan: 239-703-0303

Thank you.

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): 1 - 2
Share this ad:
Signature Nails & SpaSignature Nails & Spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close