Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Luray Nails
1495 cornerside blvd A, Vienna VIENNA, VA 22182
Cần thợ Bột
Cần thợ bột, eyelash.Biết đủ thứ càng tốt.
Tiệm nhỏ nhưng good location. ( đối diện Walmart, trong Walmart ko có tiệm nail)
Income 1000- 1500/tuần. Bao lương nếu cần.
Có reception book hẹn, chia turn công bằng.
Nếu có đam mê làm design càng tốt.
Chủ dễ thương, thân thiện.
Liên hệ: +1 (571) 230-7577 
Nếu ko nghe máy vui lòng để lại tin nhắn sms.
Sẽ gọi lại trong ngày.
Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,000 - $1,500
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Luray NailsLuray Nails
Luray NailsLuray Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close