Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
CASAVIEW VILLA NAIL SALON
2403 Gus Thomasson rd DALLAS, TX 75228
TIN MỚI 4/2022 CẦN GẤP THỢ EVERYTHING, DIP VÀ TCN

Tin(New) 04/2022 Tiệm em ở Dallas đang cần nhiều Thợ everything, Dipping và TCN. Nếu quý anh chị em muốn tìm một nơi làm việc thoải mái không áp lực công việc, chủ thợ hòa đồng vui vẻ, tiệm toàn thợ trẻ và có một nguồn income ổn định cho thợ biết everything từ $1400-$2200 và Thợ Dipping TCN từ $800-$1500 một tuần( Tuỳ khả năng). Nếu quý anh chị em nào muốn có một nơi làm việc thoải mái , income ổn định và tips good thì liên lạc em Cellphone 2149916162(gặp Wynn) xin để tin nhắn nếu em không tiện bắt máy.

Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,200 - $1,500
Experience Required (Year): 1 - 2
Share this ad:
CASAVIEW VILLA NAIL SALONCASAVIEW VILLA NAIL SALON
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close