Five Star Nails & Spas
20833 N Cave Creek Rd Ste 101 PHOENIX, AZ 85024
CẦN THỢ NAIL-BAO LƯƠNG/ AZ 85024
Tiệm đang cần nhiều thợ tay chân nước, Dip, và bột.

BAO LƯƠNG QUANH NĂM

$1,300-$1,500 /6 ngày hơn ăn chia.

Tiệm ở vùng North Phoenix, Arizona, 101 Hwy & Cave Creek Rd.

Không trừ bất cứ tiền supplies nào cả.

Tiệm đông khách, không khí làm việc vui vẻ và rộng rãi.

Xin vui lòng liên lạc Tommy (602) 405 8076, or Bus (602) 466 2366.

Cám ơn!

                                           


Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,000 - $1,500
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Five Star Nails & SpasFive Star Nails & Spas
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Brandfetch
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close