Need help? Call: 1-866-666-5676 or Chat with Us
Post New AdLogin
Coco nail spa
276 newport rd #103, NEW LONDON, NH 03257
Cần thợ bao lương $1800tuần 6 ngày

Mình cần thợ tay chân nước hoặc làm đủ thứ. Bảo đảm lương $1800/tuần/ 6 ngày. Khu Mỹ trắng, có chỗ ở cho thợ ở xa. Giá cao, tip cao. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ ý.
Tiệm ở tiểu bang New Hampshire thành phố New London.
Xin liên lạc:616-666-0072
Nếu không phiền xin nhắn tin để tránh quản cáo hoặc không thể bắt phone khi đang làm khách.
Thanks.

Additional Info
Average Salary ($/Week): $1,500 +
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Coco nail spaCoco nail spa
Coco nail spaCoco nail spa
Coco nail spaCoco nail spa
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
available on apple store
available on play store
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close